james allen

James Allen Tak jak człowiek myśli

Tak jak człowiek myśli- James Allen: Streszczenie

W książce Tak jak człowiek myśli James Allen zwraca uwagę na siłę myśli w kształtowaniu naszej rzeczywistości. Często wydaje nam się, że jesteśmy ofiarami okoliczności, podczas gdy tak naprawdę to nasze myśli, działania i nawyki tworzą okoliczności, które nam się nie podobają. Rozwiązaniem jest pielęgnowanie lepszych myśli, tak jak pielęgnuje się ogród. Każdy powinien ją przeczytać.